2017 április 10.
Többcélú intézmény létrehozása a Piliscsabai Általános Iskolában
Többcélú intézmény létrehozása a Piliscsabai Általános Iskolában

2016/17-es tanévben nyílik arra alkalom, hogy intézményünk megújulhasson. Épp ezért kidolgoztunk egy új stratégiát leendő első évfolyam beiskolázása érdekében, s ennek megfelelően tervezzük módosítani pedagógiai programunkat. 
Terveink között szerepel:
1. Egész napos, sport-idegen nyelv fakultációs osztály indítása, melyben helyet kap a sakk- és a táblajátékok oktatása, lovas oktatás, futballedzés, önvédelmi sportok oktatása, KRESZ- és kerékpáros közlekedés oktatása, aerobik – később társastánc- oktatása
2. Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény központjának létrehozása utazó gyógypedagógusi hálózatunk valamint módszertani kultúránk átadása, a környékbeli települések gyermekeinek szakszerű és színvonalas ellátása, a kollégák továbbképzésének biztosítása céljából

Tornatermünk 120m2, tornaudvarunk 1000m2. Két évvel ezelőtti sikeres TÁMOP pályázatunkon nyert összegből számos eszközt, felszerelést szereztünk be. Testnevelő tanárunk személyi edző is, történelem tanárunk rendelkezik segéd edzői végzettséggel, informatika tanárunk standard táncos.
Iskolánktól 10 méterre lovarda működik, ahová 2 éven keresztül jártak tanulóink lovas oktatásra
100 méterre 2 műfüves és egy nagy futballpálya van, amelyeket használhatunk
Alsó tagozatos diákjaink számára kerékpáros KRESZ pálya ad lehetőséget a közlekedési szabályok elsajátítására, 800 méterre intézményünktől
Önvédelmi Taekwondo oktatást heti két órában tud szakoktató tartani 
A Piliscsabai Sport Egyesület már az óvodásoknak is tart futballedzést, amibe jól illeszkedik, hogy ezek a gyermekek iskolánk sportos osztályában folytassák tanulmányaikat, edzéseiket. A tehetségek később bekerülhetnek a szakosztályokba, igazolt játékosai lehetnének a Vasas Sport Egyesületnek.
Helyi tantervünkbe bekerül a sakkoktatás és táblajáték, ezzel is fejlesztve tanulóink szabálytartás, alkalmazkodó, státusz tisztelő, gondolkodási, problémamegoldó képességeit.

Egész napos iskolaként kívánunk működni, hiszen sok esetben mindkét szülő dolgozik, s ezért rugalmasan kezeljük iskolánk nyitva tartását, figyelembe véve az igényeket. Két pedagógus délelőtti és délutáni időszakban végzi az oktatást, nevelést biztosítva a tanulók felkészülését, fejlesztését. Diákjaink házi feladatot nem visznek haza, ezáltal növekszik a családdal töltött idő, kevesebb teher hárul a szülőkre. Szülői kezdeményezésre első osztálytól kezdjük az angol nyelv oktatását, mert tapasztalataink szerint is a játékos nyelvoktatás hatékonysága megkérdőjelezhetetlen.
A gyermekeknek délelőtt is és délután is lesznek tanórái és változatos sport- ill. szabadidős foglalkozásai, a szellemi és fizikai terhelések váltakoztatásával hatékonyabb ismeretátadást tudunk biztosítani. 
Pedagógiai munkánk kiemelt céljai, hogy tanulóink:
- közül mindenki elhiggye, hogy tehetséges valamiben
- képességeihez mérten a lehető legjobb eredményeket érhessék el, és mindehhez megkapják a kellő pedagógiai motivációt
- valamennyi kisdiák részére biztosítsuk az esélyegyenlőséget
- tudják megfelelően elfogadni a számukra felkínált segítséget
- képességeik, készségeik differenciáltan egyénre szabottan fejlődjenek, kiemelt szerepet szánva a kommunikációs, szövegértési, problémamegoldó kompetenciáknak, képességeknek, 
- olyan ismereteket sajátítsanak el, melyek szerves egységgé tudnak válni: alkalmazható, értelmes, életszerű tudássá
- harmóniában élő testileg, lelkileg egészséges személyiséggé váljanak
- képesek legyen az önérdek érvényesítésre úgy, hogy mások jogait ne sértsék
- képessé váljanak önálló ismeretszerzésre, a folyamatos önképzésre, a közösséghez alkalmazkodni tudó, közösségért tevékenykedő személyiségekké váljanak
- tehetségüket maximálisan kamatoztatni tudják
- pedagógiai tevékenységünkben legfontosabbnak a gyermek mindenekfelett álló érdekét tartjuk.

A módszertani központ célja, hogy a Piliscsaba és vonzáskörzetében (pilisvörösvári járásban) élő sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók többi gyermekkel, tanulóval együtt történő nevelését, oktatását segítse. Kiemelt feladata az integráltan oktatható sajátos nevelési igényű gyerekek sikeres integrációjának segítése, a kollégák továbbképzésének biztosítása, konferenciák szervezése, módszertani kultúra megújítása.

aktuális
Legfrissebb
Áll a Maszkabál - Interjú Holéczi Zsuzsával, önkéntes maszkvarróval

Holéczi Zsuzsa írónő, a Piliscsabai Irodalomkedvelők Klubjának vezetője, kivette részét az önkéntes segítségnyújtásból is: maszkokat gyártott barátai, ismerősei számára. Erről kérdeztük Zsuzsát. Fogadjátok szeretettel!

Megalakult a Mária Országa Imaközösség - Rózsafüzér hazánkért
Adománygyűjtés

Ruhagyűjtést szervezünk Szántó Judittal és Vass Évával! Pár hónapos előkészület után végre sikerült minden egyeztetés ez ügyben, és így sor kerülhet rá.

ALKOTÓTÁBOR A GARANCSON

Amikor már az utolsó hónapokat gyűrik gyermekeink az iskolapadban vagy az ovi udvarán, akkor a vakációra vonatkozó első kérdések többsége nem arról szól, hogy melyik tengerparton lógatjuk a lábunkat idén...

Gondolatok 2019. április 21. húsvét vasárnap
Virágvasárnap - április 14. Nagyböjt 6. vasárnapja

Egyik legnépszerűbb liturgikus ünnep, tele népies hagyományokkal. Az igehirdető számára meghökkentően kétoldalú feladat, hiszen egyszerre ünnepli az Úr ünnepélyes jeruzsálemi bevonulását, majd a szentmisében végig járatja velünk a szenvedéstörténetet.